• Polski
  • English

Średnie i duże przedsiębiorstwa

Jeśli jesteś większą organizacją, działającą w kilku lokalizacjach, to staje się normalne, że klienci coraz częściej wymagają w umowach abyś posiadał plany zachowania ciągłości. Należy również się spodziewać presji ze strony ubezpieczycieli wdrożenia planów wg uznanych standardów, takich jak np. ISO 22301.

Platforma Inoni Essential™ oferuje kompleksowe zautomatyzowane rozwiązanie, które może obsługiwać firmy działające w wielu lokalizacjach oraz szereg strategii reagowania przy różnych scenariuszach ryzyka. Zestaw narzędzi jest w pełni dostosowany do najlepszych praktyk i standardów oraz zapewnia BCM jako kompleksowy program obejmujący następujące kluczowe etapy:

Podstawowa dokumentacja Essentials™

Analiza Wpływu (BIA). Zautomatyzowany wywiad generujący ca 25 stronicową analizę interesariuszy, tolerancji, współzależności, itd. Dokument wykorzystywany do określenia celów strategii odbudowy oraz BCP.Analiza ryzyka przerwy działalności (CRA). c a . 20 stronicowy horyzontalny przegląd zagrożeń, analiza, rejestr ryzyka oraz scenariuszy. Dokument wspiera opracowanie procedury właściwego reagowania, strategie dziania oraz BCP.
Plan Ciągłości Działania (BCP) c a . 50 stronicowy dokument dostępny przez Internet w formie html, PDF, Word oraz dostępny przez telefon . Komponenty planu obejmują reagowanie na incydent, zarządzanie kryzysowe, odbudowę działalności, listy kontaktowe. Dokument wspiera działania uświadamiające, formalne, przeprowadzanie testów i prób.System Zarządzania (BCMS). c a . 25 stronicowy dokument zawierający oświadczenia w zakresie zgodności z najlepszymi praktykami ujętymi np. w
ISO oraz elementy dotyczące kwestii informacyjnych, organizacyjnych, utrzymania całego programu

Konsultant riskChallenge pomoże Ci w opracowaniu systemu zarządzania ciągłością działania przy wykorzystaniu platformy Inoni oraz wesprze w budowie odporności organizacyjnej pozwalającej na skuteczne reagowanie na awarie oraz sprawnej odbudowie działalności.

Dowiedz się więcej o platformie Essentials & Pro
Przejdź do studium przypadków i zapoznaj się z naszymi referencjami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI