• Polski
  • English

Inne rozwiązania

Ćwiczenia

Rozwiązania w zakresie zapewnienia ciągłości działania i zarządzania incydentami nie mogą być uznane za wiarygodne, dopóki nie zostaną przećwiczone oraz nie zostanie potwierdzana ich aktualność. Ćwiczenia są niezbędne do zapewnienia możliwości pracy zespołowej, budowy kompetencji, pewności siebie i wiedzy, która jest niezbędna w czasie incydentu.

Tak długo jak nie jest to potwierdzone należy założyć, że każdy plan lub rozwiązanie BCM zawiera wady, które mogą spowodować, że organizacja poniesie nieakceptowalne i potencjalnie katastrofalne straty. Ćwiczenia są oczywistym i koniecznym sposobem zapewnienia integralności wszystkich wykorzystywanych środków kontroli BCM oraz zwiększają zaufanie pracowników, klientów i interesariuszy do zdolności organizacji do reagowania na incydenty.

Zespół riskChallenge wesprze Cię w przeprowadzeniu ćwiczeń w różnej formie i tym samym budowie odporności organizacyjnej pozwalającej na skuteczne reagowanie na awarie oraz sprawnej odbudowie działalności.

Przeglądy BCM

Przegląd koncentruje się na ocenie gotowości operacyjnej, dokumentacji i zdolność organizacji do odbudowy na moment przeprowadzenia oceny i jest zgodny z obecnymi najlepszymi praktykami określonymi w Przewodniku dobrych praktyk BCI i normie ISO 22301 w zakresie ciągłości działania.

Przegląd składa się z 8 sekcji, odpowiadających kluczowym etapom cyklu życia zarządzania ciągłością działania, a mianowicie:

Przegląd strategii ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia to jedne najbardziej skutecznych narzędzi w ograniczaniu skutków finansowych zdarzeń katastroficznych. Jednym z najbardziej istotnych ale często niedocenianych jest ubezpieczenie przerwy działalności (tzw. BI). Właściwe zaprojektowanie ochrony i jej parametrów stanowi często wyzwanie dla służb finansowych gdyż nie
wystarczą wartości księgowe ale konieczna jest wiedza operacyjna która stoi za poszczególnymi pozycjami.

riskChallenge może pomóc organizacji, brokerowi czy ubezpieczycielowi w dostarczeniu niezbędnych informacji aby lepiej ocenić ryzyko oraz optymalnie zaprojektować ochronę ubezpieczeniową..

Analizy i działania z obszaru BCM mogą wesprzeć obszar ubezpieczeń:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI