• Polski
  • English

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem nie jest niczym innym niż skutecznym prowadzeniem biznesu. Mniej czy bardziej formalne działania są realizowane w każdej organizacji, nie koniecznie nazywając je zarządzaniem ryzykiem.

Zatem identyfikując, oceniając ryzyka oraz wdrażając skuteczne  działania zarządcze realizujemy proces zarządzania ryzykiem. Pomimo rozwoju technologii decyzje nadal są podejmowane przez ludzi, a ich ocena podobnych sytuacji może być zupełnie odmienna. W miarę rozwoju organizacji proces powinien ulegać unifikacji aby móc w spójny sposób go realizować i podejmować trafne decyzje.

Z riskChallange możecie Państwo zaprojektować i wdrożyć dopasowane do organizacji procesy, narzędzia, strukturę zarządzania ryzykiem czy plany ciągłości działania.

Nasi eksperci mogą również wesprzeć w weryfikacji obecnych rozwiązań oraz wzmocnić kompetencyjnie Państwa zespół.

Wykorzystujemy najlepsze praktyki oraz rozpoznane międzynarodowe standardy rynkowe jak ISO 31000, 22301, inne.