• Polski
  • English

Zarządzanie ciągłością działania

Zarządzanie ciągłością działania (BCM) jest kluczową strategią minimalizacji ryzyka dla zdarzeń powodujących
przerwę działalności/ zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Ma ona zastosowanie nie tylko dla dużych organizacji ale i oferuje wyjątkową wartość dla mniejszych przedsiębiorstw.

DLACZEGO POTRZEBUJEMY BCM?
Klienci coraz częściej pytają o plan zachowania ciągłości przed dokonaniem istotnych zamówień. Podobnie wielu ubezpieczycieli obecnie zaleca lub wymaga wdrożenia BCM jako elementu wspierającego dla ubezpieczenia przerwy działalności/utraty zysku.

CO OBEJMUJE BCM?
BCM to między innymi dokument planu ale również działania wymagające organizacji, oceny, szkoleń, przeglądów oraz innej aktywności. BCM to holistyczny proces mający na celu identyfikacje zagrożeń oraz ocenę ich wpływu na ciągłość działania przedsiębiorstwa oraz budowę zdolności organizacyjnej do efektywnej reakcji.

Działania w ramach BCM możemy podzielić na dwie części, obejmujące planowanie przed i po incydencie. Pierwsza
część obejmuje ocenę ryzyka, działania prewencyjne, przygotowanie i szkolenie; druga część zapewnia skuteczne reagowanie na incydenty, zarządzanie kryzysowe oraz proces odbudowy działalności.

Dobrze skonstruowane systemy BCM muszą być elastyczne i skalowalne, co pozwala każdej organizacji zbudować odpowiednią odporność organizacyjną na jej zakłócenia.

Poznaj nasze podejście oraz rozwiązania technologiczne firmy Inoni