• Polski
  • English

Ryzyko projektu

Zarządzanie ryzykiem jest częścią skutecznego zarządzania projektem. W dużych skomplikowanych projektach właściwe zarządzanie ryzykiem, w tym zastosowanie ubezpieczeń może wnieść wiele dla sukcesu każdego z nich. Jednocześnie obserwowaną praktyką jest zostawianie zagadnień ubezpieczeniowych na ostatnią chwilę lub niewystarczające  ich rozpoznanie wprowadzając niepotrzebną nerwowość np. w momencie zamykania finansowania zewnętrznego dla inwestycji.

Dodatkowo jeśli inicjatywa polega na przejęciu części przedsiębiorstwa lub realizowanego projektu,  konieczne jest uwzględnienie zdarzeń historycznych i zbadanie czy istniejące rozwiązania ubezpieczeniowe właściwie je zabezpieczały. Ukryte  lub niedoszacowane zobowiązania i ryzyka mogą negatywnie wpłynąć na cele finansowe inicjatywy.

Działając z riskChallange możecie Państwo  już na etapie studium wykonalności właściwie ująć kwestie ubezpieczeniowe aby uniknąć niemiłych niespodzianek na dalszych etapach projektu.

Nasi eksperci pomogą  również w procesie due diligence  realizowanego zarówno na rzecz Inwestora jaki i instytucji finansującej.