• Polski
  • English

Ciągłość działania

Zarządzanie ciągłością działania (BCM) jest kluczową strategią minimalizacji ryzyka dla zdarzeń powodujących przerwę działalności/ zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Ma ona zastosowanie nie tylko dla dużych organizacji ale i oferuje wyjątkową wartość dla mniejszych przedsiębiorstw.

Poznaj nasze podejście oraz rozwiązania technologiczne firmy Inoni.

DLACZEGO POTRZEBUJEMY BCM?

Klienci coraz częściej pytają o plan zachowania ciągłości przed dokonaniem istotnych zamówień. Podobnie wielu ubezpieczycieli obecnie zaleca lub wymaga wdrożenia BCM jako elementu wspierającego dla ubezpieczenia przerwy działalności/utraty zysku.

CO OBEJMUJE BCM?

BCM to między innymi papierowy plan ale również działania wymagające organizacji, oceny, szkoleń, przeglądów oraz innej aktywności. BCM to holistyczny proces mający na celu identyfikacje zagrożeń oraz ocenę ich wpływu na ciągłość działania przedsiębiorstwa oraz budowę zdolności organizacyjnej do efektywnej reakcji.

Działania w ramach BCM możemy podzielić na dwie części, obejmujące planowanie przed i po incydencie. Pierwsza część obejmuje ocenę ryzyka, działania prewencyjne, przygotowanie i szkolenie; druga część zapewnia skuteczne reagowanie na incydenty, zarządzanie kryzysowe oraz proces odbudowy działalności.

Dobrze skonstruowane systemy BCM muszą być elastyczne i skalowalne, co pozwala każdej organizacji zbudować odpowiednią odporność organizacyjną na jej zakłócenia.

ROZWIĄZANIA DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Nieliczne małe firmy mają doświadczenie i wewnętrzne zasoby w zakresie BCM. Wymagania klientów rosną, a firmy muszą zademonstrować skuteczne rozwiązania zapewniające ciągłość współpracy.

Na szczęście dzięki odpowiedniej pomocy oraz narzędziom, opracowanie i stałe utrzymanie planu ciągłości działania nie musi być skomplikowanym, długotrwały i kosztownym procesem. Proponujemy skorzystać z platformy Inoni Micro™, która jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Inoni Micro jest odpowiednie dla firm z jedną kluczową lokalizacją, które potrzebują solidnego, niedrogiego rozwiązania. Twój plan będzie zawierał wszystkie niezbędne analizy wstępne i następujące sekcje:

Opracowanie planu wymaga odpowiedzi na 22 pytania obejmujące kluczowe zagadnienia na jakie wskazują dobre praktyki czy funkcjonujące normy.

Konsultant riskChallenge pomoże ci odpowiedzieć na te pytania i wesprze w opracowaniu planu oraz przygotuje podstawową dokumentacje (np. politykę ds. BCM) wspierająca wysiłki na rzecz budowy właściwej odporności organizacji i skutecznej reakcji w sytuacjach kryzysowych

ŚREDNIE I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

Jeśli jesteś większą organizacją, działającą w kilku lokalizacjach, to staje się normalne, że klienci coraz częściej wymagają w umowach abyś posiadał plany zachowania ciągłości. Należy również się spodziewać presji ze strony ubezpieczycieli wdrożenia planów wg uznanych standardów, takich jak np. ISO 22301.

Platforma Inoni Essential™ oferuje kompleksowe zautomatyzowane rozwiązanie, które może obsługiwać firmy działające w wielu lokalizacjach oraz szereg strategii reagowania przy różnych scenariuszach ryzyka. Zestaw narzędzi jest w pełni dostosowany do najlepszych praktyk i standardów oraz zapewnia BCM jako kompleksowy program obejmujący następujące kluczowe etapy:

Konsultant riskChallenge pomoże Ci w opracowaniu systemu zarządzania ciągłością działania przy wykorzystaniu platformy Inoni oraz wesprze w budowie odporności organizacyjnej pozwalającej na skuteczne reagowanie na awarie oraz sprawnej odbudowie działalności.