• Polski
  • English

Case study

Here are examples of how our approach and solutions have allowed organizations to start, implement and maintain an effective Business Continuity Management program

Flokk- opracowanie i wdrożenie programu BCM

STUDIUM PRZYPADKU – PROJEKT BCM

Flokk jest wiodącym producentem wysokiej jakości mebli biurowych w Europie. Jesteśmy dumni z bycia właścicielem światowych marek: HÅG, Offecct, Giroflex, RH, Profim, 9to5 Seating, BMA, RBM i Malmstolen. Centrala firmy Flokk znajduje się w Oslo w Norwegii, a główne zakłady produkcyjne ulokowane są w Røros (Norwegia), Nässjö (Szwecja), Turku (Polska) i Hawthorne (USA). Produkty Flokk są sprzedawane w ponad 80 krajach na całym świecie.” Flokk Sp. z o.o. mieści się w Turku.

Zdjęcie: www.Flokk.com

Wyzwanie

Flokk w ostatnim okresie doświadczył trudnych chwil związanych z pożarem, który całkowicie doprowadził do utraty jednej z części zakładu. Dodatkowo nałożyło się to z czasem pandemii oraz wieloma innymi wyzwaniami operacyjnymi i finansowymi.

Doświadczenie związane z odbudową zakładu oraz wyzwaniami z jakimi się spotkaliśmy w związku z procesem zapewnienia ciągłości oraz odbudowy zniszczonej części zakładu pokazało że warto mieć jeszcze lepiej przemyślane i przygotowane rozwiązania na tego typu scenariusze. W porozumieniu z ubezpieczycielami oraz akcjonariuszami podjęliśmy decyzje że pomimo ogromu prac związanych z odbudową warto proaktywnie pomyśleć o zabezpieczeniu pozostałej części organizacji jak szwalnie czy montażownie. Pojawiło się pytanie jak do tego podejść aby skutecznie rozpocząć ten proces i nie utknąć w zbytniej formalizacji. Nie chodziło o opracowanie wyłącznie planów dla pozostałych kluczowych zakładów ale budowę całego systemu, który zapewni, iż będą użyteczne gdy kolejny raz mielibyśmy doświadczyć podobnej sytuacji. Ponadto oczekiwaniem było aby wdrożony program bazował na najlepszych praktykach i standardach.

Zaproponowane rozwiązanie

W wyniku prowadzonych rozmów między innymi z ubezpieczycielami udało się wybrać dostawcę, który zaproponował intersujące nas rozwiązanie i podejście oraz aby było możliwe do zrealizowania w czasie pandemii – czyli zdalnie. Wybrana został firma riskChallenge wraz praformą Inoni Essentials.

Projekt obejmował 4 etapy z konkretnymi produktami o określonej jakości, a proces i wykorzystywane narzędzia pozwoliły na efektywną pracę – zdalną pracę. Główne etapy i działania obejmowały:

Projekt udało się zrealizować w 3 miesiące, a teraz pracujemy już nad konkretnymi rozwiązaniami mającymi zagwarantować odpowiednią odporność naszej firmy na incydenty mogące doprowadzić to katastroficznych strat. Posiadamy dostęp do platformy, która spełnia szereg funkcji od możliwości rejestrowania i analizy informacji, generowania automatycznych raportów, śledzenia realizacji poszczególnych projektów ale przede wszystkie daje możliwość pozyskania wiedzy tak jakbyśmy posiadali zdalnego konsultanta.

Osiągnięte rezultaty

W ramach każdego etapu projektu zdobyliśmy wiedze na temat ryzyk, skutków ich materializacji, zaplanowaliśmy nasze działania względem zidentyfikowanych scenariuszy, określiliśmy ramy czasowe odbudowy najistotniejszych produktów i obszarów je wspierających, przypisaliśmy role każdej z kluczowych osób w ramach BCM.

Elementem był też program, który ma niejako wymuszać aby rozwiązania były aktualne. Wybraliśmy BCI GPG, ISO 22301 jako zestaw dobrych praktyk jednak nie była naszym celem certyfikacja, a budowa skutecznych rozwiązań. Na pewno posiadanie już inne systemy w oparciu o normy pozwala na uniknięcie wieloznaczności terminów stosowanych względem podobnych zagadnień.

Najistotniejsze w procesie była jednak praktyczność podejścia, efektywne zaangażowanie zespołu do dyskusji, inwentaryzacja tych informacji, które wspierają nasze strategie, uzyskanie wiedzy i narzędzi do dalszej pracy. To zapewnione zostało przy współpracy z riskChallenge i Inoni.

Zaproponowane podejście przez riskChallenge przy wykorzystaniu platformy Inoni pozytywnie mnie zaskoczyło. W ciągu 3 miesięcy udało się uzyskać dużo więcej niż oczekiwałem, bazując na poprzednich doświadczeniach, przy mniejszym nakładzie pracy. Dodatkowo platforma Essentials pozwala rejestrowanie tyle danych ile wymaga dana strategia reagowania – dobra równowaga między tym co wspierające, a tym co wymagane”

Waldemar Gabruś, CFO , Flokk Sp. z o.o.

Wiemy, że jest to początek drogi ale właściwe rozpoczęcie prac kierunkuje dalsze nasze działania. Na pewno sukcesem jest to, że w czasie pandemii, w czasie prac odbudowy po szkodzie, innych projektów i standardowej działalności operacyjnej udało się efektywnie rozpocząć i zrealizować duży całkowicie nowy projekt w tak efektywny sposób.